(...) my art  is nothing but a constant journey, from which I return with the burden of cracks, scars and signs invariably transferred to the surface of the stone in search of the truth - the truth of the mark.
prof. Józef Budka
Urodzony w 1953 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych  w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1978 roku. Od tego też roku pracuje w macierzystej uczelni. Jest profesorem zwyczajnym katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, w której prowadzi Pracownię Druku Płaskiego (Litografii). Od 2016 roku pełni funkcję kierownika Katedry Grafiki Wydziału Artystycznego. 
Uprawia grafikę, rysunek i malarstwo. W 1993 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za twórczość artystyczną.

WYSTAWY INDYWIDUALNE
2018
Rondo Sztuki, Katowice (wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Krakowie)
Galeria 144, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Łódź
2010
Galeria Miejska „MM”, Chorzów
Galeria Zamkowa na Zamku Sułkowskich, Bielsko-Biała
2006
Galeria Wydziału Grafiki, ASP w Krakowie, Kraków
2004
Galeria Foyer, Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego, Katowice
2003
Galeria Odwach, Wrocław
Muzeum Piast.w Śląskich, Brzeg
Muzeum Historii Katowic, Katowice
2001
Galeria Artystów Śląskich, Warszawa
1999
BWA Katowice, Katowice
1998
Galeria Towarzystwa Przyjaci.ł Sztuk Pięknych, Pałacyk, Warszawa
Galeria M, Wrocław
1996
Pałac w Brühl (Niemcy)
Coopers & Lybrand, Warszawa
1995
Kolonia, Bonn (Niemcy)
1994
Instytut Kultury Polskiej, Praga (Czechy)
1988
Midway Forum, Toronto (Kanada)
1987
Galeria 72, Poznań
1986
Galeria 6, Gliwice

WYSTAWY ZBIOROWE
2018
Międzynarodowe Sympozjum Litograficzne, UMCS w Lublinie, Lublin
2017
Pracownia Druku Płaskiego ASP w Katowicach,
Galeria ASP w Gdańsku, Gdańsk
2016
Litografia Polska, Muzeum Druku, Tartu (Estonia)
2015
Litho-Kielce 2015, BWA w Kielcach, Kielce
Wielość w Jedności – Litografia i techniki druku płaskiego w Polsce po 1900 roku, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Bydgoszcz
Sympozjum Litograficzne, ASP w Gdańsku, Gdańsk
2013
Hommage . Nowotarski, Muzeum Historii Katowic, Katowice
Międzynarodowa Konferencja Graficzna, SNAP, Milwaukee, USA
2012
Printed Matters Graphic Arts of the Academy of Fine Arts Katowice, Stadtmuseum Borken (Niemcy)
2nd International Printmaking Symposium SNAP Bentlage (Germany)
Grafika i Plakat, Instytut Polski w Tokio, Tokio (Japonia)
2011
Grafika Polska, Centrum TUYAP, Istambuł (Turcja)
VIII Międzynarodowe Triennale Grafiki KOCHI, Kochi (Japonia)
2010
Grafika ASP w Katowicach, Galeria Sztuki Alfreda Merkelbacha, Düsseldorf 
Grafika ASP w Katowicach, ASP w Mińsku,Mińsk (Białoruś)
2009
Grafika ASP w Katowicach, BWA Łódź
Lettra, Biblioteka Jagiellońska, Kraków (wystawa towarzysząca MTG w Krakowie)
2008
Grafika Polska, Galeria Miejska Avilla, Madryd (Hiszpania)
1999
Andrzej Pietsch i Przyjaciele, Instytut Polski w Rzymie, Rzym (Włochy)
1998
Wystawa Grafiki Polskiej, Johannesburg (RPA)
1997
Konkurs o nagrodę Daniela Chodowieckiego, Gdańsk, Sopot, Düsseldorf, Berlin
1995
Graphic Constellation ’95, Graz (Austria)
Triennale Grafiki Polskiej, Consumenta ‘95, Norymberga (Niemcy)
XXI Międzynarodowe Biennale Grafiki, Ljubljana (Słowenia)
1994
I Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, BWA Kraków, Kraków
Litografia Polska od 1900 roku, Muzeum Narodowe Arsenał, Kraków
Triennale Grafiki Polskiej, Centrum Kongresowe, Clermont – Ferrand (Francja)
Triennale Grafiki Polskiej, Musee Des Beaux-Art., Le Locle (Szwajcaria)
Triennale Grafiki Polskiej, Xylon Museum, Schwetzingen (Niemcy)
Triennale Grafiki Polskiej, Kunstverein zu Frechen Ev Staatsall, Frechen (Niemcy)
1992
Retretti Art. Center, Punkaharju (Finlandia)
1991
I Triennale Grafiki Polskiej (1991, 1994, 1997) BWA Katowice, Katowice
Międzynarodowy konkurs litograficzny o nagrodę Senefeldera, Offenbach (Niemcy)
1988
Instytut Kultury Polskiej w Paryżu, Paryż (Francja)
Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Exlibris „D’Anunzio”, Pescara (Włochy)
1987
Grafika Polska, Amsterdam (Holandia)
Międzynarodowe Biennale Grafiki, Vaasa (Finlandia)
1986
Wystawa Grafiki Polskiej, Marburg (Niemcy)
Og.lnopolski Konkurs Graficzny (1986, 1987) BWA Łódź, Łódź
1984
Międzynarodowe Biennale Grafiki (1984, 1986) BWA Kraków, Kraków
Międzynarodowe Biennale Grafiki, Mulhouse (Francja)
Wystawa Grafiki Polskiej, Instytut Kultury Polskiej, Paryż (Francja)
1983
Międzynarodowa Wystawa Grafiki Marynistycznej w Gdańsku (1983, 1985, 1987), Turku (Finlandia)
Kolor w Grafice (1983, 1988), Galeria Sztuki Wozownia, Toruń
1980
VIII Międzynarodowe Biennale Grafiki (1980, 1983) Kunstverein zu Frechen Ev Staatsall,Frechen (Niemcy)
Intergrafia (1980, 1984, 1986), BWA Katowice, Katowice
1979
Wystawa Grafiki Polskiej, Leiria, Coimbra, Lizbona (Portugalia)NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
2011
Odznaka Zasłużonego dla Kultury Polskiej
2008
Order św. Stanisława klasy III
1997
Nagroda regulaminowa na III TGP (nominacja do Grand Prix), BWA Katowice
1995
Nagroda równorzędna w konkursie graficznym Praca Roku, ZPAP Katowice
1987
Wyróżnienie na Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki Marynistycznej, Gdańsk
1986
III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Graficznym, BWA Łódź, Łódź
1985
II Nagroda na Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki Marynistycznej, Gdańsk
1981
II Nagroda w konkursie graficznym Postawy twórcze, ZPAP Katowice
1979
II Nagroda w konkursie Najlepsza grafika, najlepszy warsztat, ZPAP Katowice
1978
I Nagroda w konkursie graficznym Sztuka zwierciadłem życia, ZPAP Katowice
PRACE W ZBIORACH
Muzeum Śląskie w Katowicach
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Muzeum Historii Katowic
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie
Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Hestia” w Gliwicach
Firmy Coopers & Lybrand w Warszawie
BRE Bank w Warszawie
Zbiory prywatne w Polsce, Niemczech, Szwajcarii,
Belgii, USA, Francji.
Born in 1953 in Czechowice Dziedzice in Poland. Graduated Masters with Honors in 1978, from the  Academy of Fine Arts in Cracow, at the Graphics Department in Katowice. Since than he has been working at the Academy of Fine Arts as a Professor at the Lithography studio. Since 2016 he is a Head Master of Printmaking Department. 
Jozef is a multidisciplinary Artist working in lithography, drawing and painting techniques. In 1993 he was awarded with the Gold Cross of Merit for his artistic creation in Poland.
INDIVIDUAL EXHIBITIONS
2018
“Rondo Sztuki” Gallery, Katowice(exhibition accompanying the International Print Triennial in Krakow)
“144” Gallery, The Academy of Fine Arts in Lodz
2010
Municipal Gallery “MM”, Chorzow
Castle Gallery at the Sułkowski Castle, Bielsko-Biala
2006
Gallery of the Faculty of Graphic Arts, Academy of Fine Arts in Krakow, Krakow
2004
Foyer Gallery, Stanisław Wyspiański Silesian Theatre, Katowice
2003
“Odwach” Gallery, Wroclaw
Museum of Silesian Piasts, Brzeg
Museum of the History of Katowice, Katowice
2001
Gallery of Silesian Artists, Warsaw
1999
BWA Gallery in Katowice, Katowice
1998
Gallery of the Society of the Friends of Fine Arts “Pałacyk”, Warsaw
M Art Gallery, Wroclaw
1996
Brühl Palace, Brühl (Germany)
Coopers & Lybrand, Warsaw
1995
Cologne and Bonn (Germany)
1994
Polish Cultural Institute, Prague (Czech Republic)
1988
Midway Forum, Toronto (Canada)
1987
Art Gallery 72, Poznan
1986
Art Gallery 6, Gliwice

COLLECTIVE EXHIBITIONS
2021
"Double Portrait" exhibition of graphics and drawings, Silesian Culture Center, Nakło Śląskie, Poland
2018
International Lithography Symposium, UMCS in Lublin, Lublin
2017
The Planographic Print Studio at the Academy of FineArts in Katowice, Gallery of the Faculty of Graphic
Arts at the Academy of Fine Arts in Gdansk, Gdansk
2016
Polish Lithography, Print and Paper Museum, Tartu (Estonia)
2015
Litho-Kielce 2015, BWA Gallery in Kielce, Kielce
Plurality in Unity – Lithography and Planographic Print Techniques in Poland After 1900, District Museum in Bydgoszcz, Bydgoszcz
Lithography Symposium, Academy of Fine Artsin Gdansk, Gdansk
2013
Hommage . Nowotarski, Museum of the History of Katowice, Katowice
SGC International Printmaking Conference, Milwaukee, USA
2012
Printed Matters: Graphic Art from the Academy of Fine Arts Katowice, Stadtmuseum Borken (Germany)
2nd International Printmaking Symposium SNAP Bentlage (Germany)
Graphic Art and Poster, Polish Institute in Tokyo,Tokyo (Japan)
2011
Polish Graphic Art, TUYAP Center, Istanbul (Turkey)
8th International Print Triennial KOCHI, Kochi (Japan)
2010
Graphic Art from the Academy of Fine Artsin Katowice, Alfred Merkelbach Art Gallery,Düsseldorf (Germany)
Graphic Art from the Academy of Fine Artsin Katowice, Academy of Fine Arts in Minsk,Minsk (Belarus)
2009
Graphic Art from the Academy of Fine Arts inKatowice, BWA Gallery in Lodz, Lodz
Lettra, Jagiellonian Library, Krakow
2008
Polish Graphic Art, Avilla City Gallery,Madrid (Spain)
1999
Andrzej Pietsch and Friends, Polish Institute in Rome, Rome (Italy)
1998
Polish Graphic Art Exhibition, Johannesburg (RSA)
1997
Daniel Chodowiecki Award Competition, Gdansk, Sopot, Düsseldorf and Berlin 
1995
Graphic Constellation ‘95, Graz (Austria)
Polish Print Triennial, Consumenta ‘95, Nuremberg (Germany)
21st Biennial of Graphic Arts, Ljubljana (Slovenia)
1994
1st International Print Triennial, BWA Gallery in Krakow, Krakow
Polish Lithography since 1900, Arsenal National Museum, Krakow
Polish Print Triennial, Congress Centre, Clermont-Ferrand (France)
Polish Print Triennial, Mus.e des beaux-arts, Le Locle (Switzerland)
Polish Print Triennial, XYLON Museum, Schwetzingen (Germany)
Polish Print Triennial, Kunstverein zu Frechen e.V. Staatsall, Frechen (Germany)
1992
Retretti Art Centre, Punkuharju (Finland)
1991
1st Polish Print Triennial, (1991, 1994, 1997) BWA Gallery in Katowice, Katowice
International Senefelder Award for lithography, Offenbach (Germany)
1988
Polish Cultural Institute, Paris (France)
International Graphic Art Bookplate D’Annunzio Competition, Pescara (Italy)
1987
Polish Graphic Art, Amsterdam (The Netherlands)
International Graphic Art Biennale, Vaasa (Finland)
1986
Polish Graphic Art, Marburg (Germany)
Nationwide Graphic Art Competition (1986, 1987), BWA Gallery in Lodz, Lodz
1984
International Print Biennial (1984, 1986), BWA Gallery in Krakow, Krakow
International Biennial Exhibition of Graphic Art, Mulhouse (France)
Polish Graphic Art Exhibition, Polish Cultural Institute, Paris (France)
1983
International Exhibition of Nautical Graphics in Gdansk (1983, 1985, 1987), Turku 
Colour in Graphic Art (1983, 1988), “Wozownia” Art Gallery, Torun
1980
8th International Print Biennial (1980, 1983), Kunstverein zu Frechen e.V. Staatsall, Frechen (Germany)
Intergrafia (1980, 1984, 1986), BWA Gallery in Katowice, Katowice
1979
Polish Graphic Art Exhibition, Leiria, Coimbra and Lisbon (Portugal)

PRIZES AND DISTINCTIONS
2011
Decoration of Honour Meritorious for Polish Culture
2008
Order of Saint Stanislaus class III
1997
Regulatory Prize at the 3rd Polish Print Triennial (Grand Prix nomination), BWA Gallery in Katowice
1995
Equivalent Prize in the Graphic Art Competition Work of the Year, Association of Polish Artists and Designers, Katowice
1987
Distinction at the Nationwide Exhibition of Nautical Graphics, Gdansk
1986
3rd Prize in the Nationwide Graphic Art Competition, BWA Gallery in Lodz, Lodz
1985
2nd Prize in the Nationwide Exhibition of Nautical Graphics, Gdansk
1981
2nd Award in the Graphic Art Competition Creative Attitudes, Association of Polish Artists and Designers, Katowice
1979
2nd Prize in the Graphic Art Competition Best Graphics, Best Technique, Association of Polish Artists and Designers, Katowice
1978
1st Prize in the Graphic Art Competition Art as a Mirror of Life, Association of Polish Artists and Designers, Katowice
WORKS IN COLLECTIONS
Silesian Museum in Katowice
Museum of Upper Silesia in Bytom
Museum of the History of Katowice
Central BWA Contemporary Art Gallery in Warsaw
Hestia Insurance Company in Gliwice
Coopers & Lybrand Consulting in Warsaw
BRE Bank in Warsaw
Private collections in Poland, Germany, Switzerland,
Belgium, the USA and France.
Back to Top